Hà Nội trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên (Ảnh: Thế Phi)

Cập nhật:
Lượt xem: 720

Ảnh: Thế Phi