(TITC) - Ngày 26/06/2012, Tổng cục Du lịch ra công văn số 635/TCDL-TTDL yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương quan tâm triển khai một số công việc để hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/07/1960 – 09/07/2012) và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn ...