Thông báo về học bổng ELE FOCALAE của Chính phủ Colombia

(TITC) - Ngày 9/5/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 536/TCDL-HTQT thông báo về chương trình học bổng ELE FOCALAE của Chính phủ Colombia.

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2017
(TITC) – Ngày 09/10, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo về kết quả của kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
Thông báo thi tuyển công chức năm 2017
(TCDL) – Tổng cục Du lịch thông báo thông tin về kỳ thi tuyển công chức năm 2017.
Tổng cục Du lịch thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2017
(TCDL) – Hội đồng thi tuyển viên chức Tổng cục Du lịch năm 2017 thông báo điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức năm 2017.
(TCDL) – Hội đồng thi tuyển viên chức Tổng cục Du lịch năm 2017 thông báo điểm thi viên chức theo Bảng tổng hợp điểm thi viên chức năm 2017 dưới đây.
(TITC) – Ngày 15/5/2017, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 536/TCDL-TCCB gửi các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, cơ sở đào tạo du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn về việc chọn, cử nhân sự tham gia dự tuyển khóa đào tạo tiếng Nga cho các điều hành tour, hướng dẫn viên tại các nước ASEAN nhằm nâng cao năng lực phục vụ du ...
(TITC) - Tổng cục Du lịch thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch năm 2017.

                                                                  

(TITC) – Ngày 27/3/2017, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1225/BVHTTDL-TCCB về việc tổ chức ôn thi, thi tuyển công chức năm 2017.
Thông báo chương trình học bổng ELE FOCALAE của Chính phủ Colombia
(TITC) – Ngày 23/3/2017, Tổng cục Du lịch đã có thông báo về chương trình học bổng ELE FOCALAE của Chính phủ Colombia.
(TITC) – Tổng cục Du lịch thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Du lịch.