Tra cứu văn bản Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
TCDL cho phép Trường Cao đẳng Bình Định mở các khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

(TITC) – Ngày 15/9/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 988/TCDL-LH gửi Trường Cao đẳng Bình Định đồng ý với đề nghị của trường về việc được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.