Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
TCDL cho phép Trường Cao đẳng Bình Định mở các khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

(TITC) – Ngày 15/9/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 988/TCDL-LH gửi Trường Cao đẳng Bình Định đồng ý với đề nghị của trường về việc được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

(TITC) – Ngày 16/6/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 590/TCDL-LH gửi Trường Đại học Yersin Đà Lạt đồng ý với đề nghị của trường về việc được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

(TITC) – Ngày 09/6/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 562/TCDL-LH gửi Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang đồng ý với đề nghị của trường về việc được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

(TITC) – Ngày 22/4/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 377/TCDL-LH gửi Trường Cao đẳng Bách Việt đồng ý với đề nghị của trường mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Tổng cục Du lịch công bố kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2013 (gồm có Danh sách thí sinh trúng tuyển và Bảng tổng hợp kết quả thi).