Thông báo
Tra cứu văn bản Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

Ngày 24/5/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 480/TCDL-LH và 481/TCDL-LH đồng ý với đề nghị của Trường Cao đằng nghề Du lịch Vũng Tàu và Trường Cao đẳng Thương mại về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.