Ngày 14/10/2010, Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch đã ra thông báo kết quả thi tuyển kèm theo danh sách các thí sinh trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2010.