Thứ hai, 30/03/2020 19:44:05
Tài liệu về hệ thống nhận diện Thương hiệu Du lịch Việt Nam được sử dụng như một công cụ nhằm quản trị hình ảnh thương hiệu một cách đồng bộ và nhất quán.  

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 142

Số lượt truy cập trong tháng: 993.947

Số lượt truy cập trong năm: 2.865.644