Tổng số: 349
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
22/05/2019

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nước Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về Du lịch - Liên bang Nga về Hợp tác trong lĩnh vực Du lịch giai đoạn 2019 -2024

45/2019/NĐ-CP 21/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

1783/QĐ-BVHTTDL 17/05/2019

Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025

1501/QĐ-BVHTTDL 24/04/2019

Quyết định số 1501/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2019 của Bộ VHTTDL ban hành về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

161/QĐ-TCDL 09/04/2019

Quyết định số 161/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch ngày 9/4/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

17/2019/NĐ-CP 01/02/2019

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

128/QĐ-TTg 25/01/2019

Quyết định số 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

44/QĐ-TTg 09/01/2019

Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

02/NQ-CP 01/01/2019

Nghị quyết Về việc tiếp thục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

4788/QÐ-BVHTTDL 24/12/2018

Quyết định 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”

1774/QĐ-TTg 19/12/2018

Quyết định số 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1775/QĐ-TTg 19/12/2018

Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1772/QĐ-TTg 18/12/2018

Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1771/QĐ-TTg 18/12/2018

Quyết định số 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

4603/QÐ-BVHTTDL 17/12/2018

Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 17/12/2018 Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

49/2018/QĐ-TTg 12/12/2018

Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

1685/QĐ-TTg 05/12/2018

Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

1671/QĐ-TTg 30/11/2018

Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025"

54/NQ-CP 05/10/2018

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

2646/QĐ-BVHTTDL 13/07/2018

Quyết định số 2646/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2018 của Bộ VHTTDL ban hành về việc công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang