Tổng số: 342
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
45/2019/NĐ-CP 21/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

161/QĐ-TCDL 09/04/2019

Quyết định số 161/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch ngày 9/4/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

17/2019/NĐ-CP 01/02/2019

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

128/QĐ-TTg 25/01/2019

Quyết định số 128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

44/QĐ-TTg 09/01/2019

Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

02/NQ-CP 01/01/2019

Nghị quyết Về việc tiếp thục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

1774/QĐ-TTg 19/12/2018

Quyết định số 1774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1775/QĐ-TTg 19/12/2018

Quyết định số 1775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1772/QĐ-TTg 18/12/2018

Quyết định số 1772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1771/QĐ-TTg 18/12/2018

Quyết định số 1771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

4603/QÐ-BVHTTDL 17/12/2018

Quyết định số 4603/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 17/12/2018 Về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

49/2018/QĐ-TTg 12/12/2018

Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

1685/QĐ-TTg 05/12/2018

Quyết định số 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt đề án Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

1671/QĐ-TTg 30/11/2018

Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025"

54/NQ-CP 05/10/2018

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018

744/QĐ-TTg 18/06/2018

Quyết định số 744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030

526/QĐ-TTg 15/05/2018

Quyết định số 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030

17/2018/QĐ-TTg 30/03/2018

Quyết định 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33/2018/TT-BTC 30/03/2018

Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài

34/2018/TT-BTC 30/03/2018

Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch