Tra cứu văn bản Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
 
Tổng số: 316
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
92/QĐ-TCDL 12/03/2018 Quyết định ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
168/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
2127/QĐ-TTg 29/12/2017 Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030
2128/QĐ-TTg 29/12/2017 Quyết định số 2128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030
2098/QĐ-TTg 27/12/2017 Quyết định số 2098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
2057/QĐ-TTg 21/12/2017 Quyết định số 2057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
124/NQ-CP 29/11/2017 Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ: Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
1861/QĐ-TTg 23/11/2017 Quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020
45/2017/TT-BGTVT 17/11/2017 Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016
42/2017/TT-BGTVT 15/11/2017 Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
4215/QĐ-BVHTTDL 09/11/2017 Kế hoạch Hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
103/NQ-CP 06/10/2017 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
79/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định số 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
05/2017/L-CTN 29/06/2017 Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Du lịch 2017
09/2017/QH14 19/06/2017 Luật Du lịch 2017
46/NQ-CP 09/06/2017 Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017 (Bao gồm nội dung gia hạn miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu)
1433/VBHN-BVHTTDL 10/04/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và quảng cáo
718/QĐ-BVHTTDL 02/03/2017 Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch
205/QĐ-TTg 15/02/2017 Quyết định về việc công nhận Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm