Tin tức - Sự kiện (4201 bài viết)

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành hai Thông tư về du lịch. Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch; Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, hướng ...
Ngày 16/9/2008, tại Cửa Lò, Nghệ An, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Dự án liên minh các Tổ chức Liên hợp quốc về phòng, chống buôn bán người khu vực tiểu vùng sông Mêkong (gọi tắt là UNIAP) và Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh (SCUK) tổ chức Hội thảo về hoạt động phòng, chống buôn bán người, lạm dụng tình ...