Tin doanh nghiệp (1574 bài viết)
Vinacapital Group đầu tư sân golf, khu du lịch biển Đà Nẵng

Công ty quản lý quỹ Vinacapital (100% vốn đầu tư của British Virgin Island thuộc Liên hiệp Anh) vừa cam kết đầu tư khoảng 150 triệu USD xây sân golf, khu du lịch biển ở Đà Nẵng.