Video (222 video)
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cơ hội lịch sử để quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè thế giới

                                           

Tổng Cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh: Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

                                           

 Hội thảo Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam

                                           

 Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà

                                           

 Đồi cát Bàu Trắng - Bình Thuận

                                           

 Tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch các tuyến điểm dọc sông Đà

                                           

 Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà

                                           

 Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch Tây Nam bộ

                                           

 Nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

                                           

 Tọa đàm Phát triển sản phẩm du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long