Video (231 video)
 Hội thảo Tăng cường công tác thống kê du lịch ở Việt Nam

                                                                  

 Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà

                                                                  

 Đồi cát Bàu Trắng - Bình Thuận

                                                                  

 Tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch các tuyến điểm dọc sông Đà

                                                                  

 Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà

                                                                  

 Tổng cục Du lịch tổ chức khảo sát sản phẩm du lịch Tây Nam bộ

                                                                  

 Nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

                                                                  

 Tọa đàm Phát triển sản phẩm du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

                                                                  

 Trao giải Hội thi nghiệp vụ buồng toàn quốc

                                                                  

 Khai mạc Hội thi nghiệp vụ buồng toàn quốc