Nghị định số 92/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Tên văn bản: Nghị định số 92/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/06/2007
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 16/06/2007
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 92/2007/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: ND92 0162007.doc