Nghị định số 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Tên văn bản: Nghị định số 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 21/06/2007
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 06/07/2007
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 105/2007/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: ND1052007CP.doc