Quyết định 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

Tên văn bản: Quyết định 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 21/01/2009
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 21/02/2009
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 16/2009/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD16_2009_TTg.doc