Thông tư 91/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí

Tên văn bản: Thông tư 91/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 18/10/2005
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 03/11/2005
Ngày hết hiệu lực: 30/11/2011
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 91/2005/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: TT_91_2005_BTC_Che_do_cong_tac_phi_di_nc_ngoai.pdf