Quyết định 1183/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ trong các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhiệm kỳ 2011-2016

Tên văn bản: Quyết định 1183/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ trong các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhiệm kỳ 2011-2016
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 29/03/2012
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 29/03/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1183/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD1183_BVHTTDL.pdf