Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng truyền thông

Tên văn bản: Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 19/06/2012
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 06/08/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn; Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thong tu LT07.2012.pdf
   
Các văn bản khác