Thông tư 21/2012/TT-BTNMT quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Tên văn bản: Thông tư 21/2012/TT-BTNMT quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 19/12/2012
Lĩnh vực ban hành: Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực: 03/02/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 21/2012/TT-BTNMT
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu21.pdf
   
Các văn bản khác