Quyết định 273/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Tên văn bản: Quyết định 273/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 31/10/2005
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 15/11/2005
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 273/2005/QĐ-TTG
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD273_311005.doc