Quyết định 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020

Tên văn bản: Quyết định 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 18/02/2013
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 18/02/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 321/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: CTHDQGDL20132020.pdf