Thông tư 08/2013/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

Tên văn bản: Thông tư 08/2013/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL chủ trì soạn thảo hoặc ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 20/11/2013
Lĩnh vực ban hành:
Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 08/2013/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: ThongTuBVHTTDL082013.pdf