Quyết định số 2383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tên văn bản: Quyết định số 2383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 09/12/2013
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 09/12/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2383/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 2383.pdf