Luật Bảo vệ môi trường

Tên văn bản: Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 29/11/2005
Lĩnh vực ban hành: Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Luật, Pháp lệnh
Số hiệu: 52/2005/QH11
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Luat-BVMT-2005.pdf