Nghị định số 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường

Tên văn bản: Nghị định số 04/2009/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ, ưu đãi cho hoạt động bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/01/2009
Lĩnh vực ban hành: Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực: 28/02/2009
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 04/2009/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghi-dinh-04-2009ND-CP.pdf