Quyết định 1356/QĐ- BVHTTDL về Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam

Tên văn bản: Quyết định 1356/QĐ- BVHTTDL về Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 12/04/2012
Lĩnh vực ban hành: Lưu trú du lịch
Ngày có hiệu lực: 12/04/2012
Ngày hết hiệu lực: 12/04/2015
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 1356/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD1356-BVHTTDL.pdf