Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BCA-BNG sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Tên văn bản: Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BCA-BNG sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao
Bộ Công an
Ngày ban hành: 03/01/2012
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 18/02/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 01/2012/TTLT/BCA-BNG
Người ký: Thứ trưởng-Trung tướng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thong-tu-lien-tich-01-2012-cua-BCA-va-BNG.pdf