Chỉ thị 18/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Tên văn bản: Chỉ thị 18/CT-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 06/02/2012
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 06/02/2012
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 18/CT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Chithi18-2012-CT-BVHTTDL.pdf