Quyết định 121/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010

Tên văn bản: Quyết định 121/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 29/05/2006
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 14/06/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 121/2006/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Khoan
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: QD121 29052006.doc