Thông tư 126/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010

Tên văn bản: Thông tư 126/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 24/08/2010
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 10/10/2010
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 126/2010/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu126-2010-TTBTC.pdf