Thông tư 107/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Tên văn bản: Thông tư 107/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 02/12/2002
Lĩnh vực ban hành: Lữ hành
Ngày có hiệu lực: 17/12/2002
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 107/2002/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu107-2002-TTBTC.pdf