Thông tư 48/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên

Tên văn bản: Thông tư 48/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 12/04/2010
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 27/05/2010
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 48/2010/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu48-2010-TTBTC.pdf