Thông tư 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Tên văn bản: Thông tư 47/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 12/04/2010
Lĩnh vực ban hành: Lưu trú du lịch
Ngày có hiệu lực: 27/05/2010
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 47/2010/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu47-2010-TTBTC.pdf