Thông tư 31/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005 do Bộ Tài chính ban hành

Tên văn bản: Thông tư 31/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005 do Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 16/04/2003
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 02/05/2003
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 31/2003/TT-BTC
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu31-2003-TTBTC.pdf