Nghị định 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Nghị định 76/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 16/07/2013
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: NGHIDINH76-2013-NDCP.pdf