Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính

Tên văn bản: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/06/2010
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 14/10/2010
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 63/2010/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghidinh63-2010-NDCP.pdf