Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Tên văn bản: Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/05/2013
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghidinh48-2013-NDCP.pdf