Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL ngày 02/01/2014 của Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

Tên văn bản: Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL ngày 02/01/2014 của Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 02/01/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 02/01/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 01/QĐ-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD01-2014-BVHTTDL.pdf