Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015

Tên văn bản: Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 26/04/2013
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 10/06/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL
Người ký: Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu51-2013TTLT.pdf