Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Tên văn bản: Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 28/12/2012
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 18/2012/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Thongtu18-2012-BVHTTDL.pdf