Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 04/10/2006
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 06/11/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Thắng và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: ThongTu93-2006-BTC-KHCN.pdf