Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/02/2014: Phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Tên văn bản: Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 6/02/2014: Phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 06/02/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 06/02/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 215/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD215-QD-TTgPDF.pdf