Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch

Tên văn bản: Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 15/01/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 05/03/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 01/2014/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: TT01BVHTTDL.pdf