Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

Tên văn bản: Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 30/12/2013
Lĩnh vực ban hành: Môi trường du lịch
Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: ThongtuLT19-2013BVHTTDL-BTNMT.pdf