Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ban hành ngày 14/03/2014 của Chính phủ: Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Tên văn bản: Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ban hành ngày 14/03/2014 của Chính phủ: Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/03/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 01/06/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 18/2014/NĐ-CP
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: Nghidinh18-2014signed.pdf