Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/03/2014: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên văn bản: Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/03/2014: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 13/03/2014
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 02/05/2014
Ngày hết hiệu lực: 30/03/2018
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 23/2014/QĐ-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Tải văn bản: Quyetdinh23.pdf