Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Tên văn bản: Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 19/03/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 19/03/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Chỉ thị
Số hiệu: 07/CT-TTg
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: CHITHI07CTTTg.pdf