Quyết định 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2014 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

Tên văn bản: Quyết định 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/3/2014 về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 20/03/2014
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 20/03/2014
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 403/QĐ-TTg
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD403-QD-TTgPDF.pdf