Quyết định 29/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

Tên văn bản: Quyết định 29/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 08/05/2006
Lĩnh vực ban hành: Lĩnh vực khác
Ngày có hiệu lực: 23/06/2006
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 29/2006/QĐ-BTC
Người ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: QD29 08052006.doc